takmobile

آخرین اخبار در مورد سدمعبر خیابان

ایجاد بازار روز برای فروشندگان سیار در شهرکرد

مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد، ایجاد بازار روز را در کاهش معضل سدمعبر توسط فروشندگان سیار موثر بیان کرد. هادی مهربانی گفت: در حال حاضر دو اکیپ از شهرداری شهرکرد به صورت مداوم درحال بررسی سطح شهر هستند و در صورت مشاهده مغازه‌ای که ایجاد سدمعبر کرده است، برخورد‌های قانونی لازم را انجام می‌دهند. شهرداری شهرکردسدمعبرمدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد اظهار داشت: جه ...