takmobile
31 شهریور 1401 - 11:00

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان سرآمد علمی کشور

رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت:دکترشهروس وندودکتررمضانی ازاعضای هیئت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان علمی کشورقرارگرفتند.

سپهری رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر راه‌اندازی شده است.او افزود: این فدراسیون، سرآمدان علمی را سالانه از بین افراد با توانمندی پژوهشی معتبر شناسایی و آن‌ها را در ۲ گروه سرآمد علمی و سرآمد علمی جوان با توجه به اعتبار علمی کسب شده توسط هر فرد حمایت می‌کند.رئیس اداره روابط عمومی دانشگاه زنجان گفت: سرآمدان علمی افرادی هستند که فعالیت‌های پژوهشی و دستاورد‌های علمی معتبری در سال‌های أخیر دارند.

دانشگاهسپهری ادامه داد: برای شناسایی این افراد از شاخص‌هایی که نشان دهنده فعالیت‌های پژوهشی و نه آموزشی بوده استفاده شده و این افراد سالانه در یک مکانیزم رقابتی انتخاب می‌شوند.او افزود: دبیرخانه فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تعداد ۱۰۰ سرآمد علمی سال ۱۴۰۱ را انتخاب کرده است که دکتر هاشم شهروس وند و دکتر علی رمضانی هر ۲ عضو هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در این فهرست قرار گرفتند؛ بنابراین اعلام، دانشگاه زنجان با کسب اعتبار علمی ۶۲۶ رتبه ۲۲ کشور را در بین دانشگاه‌های کشور کسب کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوانزنجانزنجان

شناسه خبر: 751490